NABÍZÍME:


                            - pravidelné a výchozí revize el. zařízení vysokého a velmi vysokého napětí
                            - pravidelné a výchozí revize el. zařízení nízkého napětí
                            - pravidelné a výchozí revize zařízení hromosvodů
                            - evidenci zařízení s PCB dle vyhl. MŽP č. 384/2001
                            - vzorkování zařízení s PCB dle vyhl. MŽP č. 384/2001