Jindřich Gross - REGRO

- revizní technik elektro
- manažer vzorkování pro účely evidence zařízení a látek s obsahem PCB